Metamorfní technika

Pod největšími ranami a traumaty bytostí se většinou ukrývá největší potenciál jejich duše. Je to jakoby krystal ukrytý uvnitř čekal, až bude vybroušený a může se zaskvět v celé své kráse. Přijetím a přeměnou našich traumat se krystal nejprve brousí, a pak je možné rozvíjet i související pozitivní kvality.

Důležitým obdobím našeho vývoje je období těhotenství, pron Atal období od početí do porodu. Tehdy se vytváří základní psycho -fyzicko -emocionální struktura celé bytosti, která přímo ovlivňuje naše postoje, reakce, zdraví a využívání vlastního potenciálu. Na to, jakým způsobem se stavíme k řešení běžných i složitějších životních situací, má velký vliv kvalita porodu.

Prožitky, stresy a traumata, které vnímáme jako plod v jednotlivých vývojových stádiích, mohou mít zásadní vliv na náš charakter, zdraví, přesvědčení, formování postojů a vzorců chování v průběhu života a vytvoření pouta s matkou. Následně to ovlivňuje naše vztahy s druhými a na naši schopnost soucitu a empatie.

Primární traumata prožité přímo dítětem nebo přeneseny přes matku v době těhotenství dávají tvar a formu našemu způsobu bytí a určují, jak budeme vnímat zkušenosti a prožívat události života. Vytvořeno energetické bloky se odrážejí v praktickém životě člověka na úrovni fyzických chorob, psychické nerovnováhy, různých stresů a poruch v chování.

Metamorfní technika odstraňuje duševní bloky a proměňuje životní vzorce a schémata. Je to výjimečná, hluboce účinkující jemná relaxační metoda s trvalými účinky pro uvolnění negativních duševních vzorců a traumat, strachů a stresů vytvořených v období početí, v průběhu prenatálního období a při porodu. Tímto nám pomáhá co nejlépe využít celý náš potenciál.

nohy

Metamorfní technika je založena na principu uvolněné energie vyživující bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození, které se fixují na reflexní zónu zad, chodidel, rukou a hlavy. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období – od početí až po moment narození.

Uzdravujícím zdrojem je zde životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organismu a jeho schopnost regenerace.

Pro koho je Metamorfní technika vhodná:
Metamorfní technika je vhodná pro všechny. Můžeme ji aplikovat u dospělých, mladistvých, děti a také je vhodná a doporučená i pro těhotné matky, miminka, malé děti.

Je výborná na uklidnění hyperaktivity u dětí, při poruchách sebeovládání, agresivity, při poruchách CNS, pro zdravotně postižené i pro ty, kteří mají vzácná onemocnění . Metamorfní technika je úspěšná i při řešení zdravotních problémů velmi starého původu.

Metamorfní technika má trvalý, hluboký a nenásilný účinek. Aplikuje se prostřednictvím jemných doteků na reflexních zónách chodidel, rukou a hlavy. Nemá žádné vedlejší účinky. Délka jednoho ošetření je 60 minut a na dosažení důkladné přeměny základního matrixu (struktury) bytosti je třeba alespoň 10 ošetření, vždy v rozmezí přibližně 1 týden. U dětí a miminek se volí kratší časy masáže a častější intervaly.

Volně zpracované podle lektorky:
„Pod největšími ranami a traumaty bytostí se většinou ukrývá největší potenciál jejich duše. Je to jakoby krystal ukrytý uvnitř čekal, až bude vybroušený a může se zaskvět v celé své kráse. Přijetím a přeměnou našich traumat se krystal nejprve brousí, a pak je možné rozvíjet i související pozitivní kvality.“